St. Lucia – Elevate

Za imenom St. Lucia se skriva Jean-Philip Grobler, ki je do glasbenega ustvarjanja v Brooklynu prišel prek odraščanja v Južni Afriki, kjer se je kalil v otroškem zboru, s katerim je tudi prepotoval velik kos sveta, tako da mu je življenje na tujih odrih prišlo že pod kožo.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top