Radio Terminal V Živo
Zaslišanje: Yazan
,

Zaslišanje: Yazan

Yazan je brooklynški glasbenik palestinskega porekla, ki v svoji glasbi opisuje tegobe priseljencev, odnosa s svetom in druge življenske situacije. V Slovenijo prihaja prvič, v intimnosti odra na Letnem vrtu Gale Hale, bo koncertiral predvsem s komadi svojega zadnjega albuma Hahaha.

 

Prihajaš v Ljubljano prvič? Se veseliš obiska?

Ja, tokrat pridem v Ljubljano prvič. Zelo sem navdušen, slišal sem veliko dobrih reči o mestu.

 

Ali si trenutno na turneji za svoj zadnji album? Kako poteka?

Na turneji zapodporo svojega novega albuma, Hahaha, sem že pet mesecev in res je bila pozitivna izkušnja. Veliko super koncertov in na vsakem spoznavam super prijatelje.

 

A mi lahko poveš nekaj o svojem zadnjem albumu?

Bil je posnet v Bostonu, prvi LP s celotnim bendom in moj prvi celoten album v petih letih.

 

Kako pišeš glasbo? Najprej besedila, potem glasbo … ? Kje najdeš inspiracijo?

Vsak komad poskušam napisati na način, ki ga še nisem uporabil pri pisanju prejšnjih pesmi. Včasih samo z naslovom, včasih z eno samo linijo teksta, včasih s kitarskih rifom. Eveda je počasen proces, saj je vsak nov komad nov izziv zame, ampak tako ohranjam glasbo svežo in drugačno. Moja inspiracijaje povsod, kjer pogledam, mojsvet je neskončno prostran in lep.

 

Če se ne motim, sedaj igraš z bendom? Kaj ti je ljubše,oziroma zakaj si se tako odločil?

Na turneji igram sam, bom pa poskušal igrat z bendom, ko si ga bom lahko privoščil. Zanesti se na druge glasbenike je na splošno kar slaba ideja, tako da je igranje z bendom lahko kar nesigurna situacija. Čeprav upam, da se drugo leto vrnem na turnejo s celotnim bendom.

 

Kakšne place preferiraš? Festivalem, ali morda kakšne manjše, intimnejše koncertne prostore?

Splošno gledano mi je bližje intimnost, dokler se lahko povežem s publiko, sem srečen. Tako rečeno … sicer sem pripravljen igrati povsod, od dnevne sobe do stadionov.

 

Standardno vprašanje. Če bi lahko igral s komerkoli, kdo bi to bil?

Bila bi, ali Jimi Hendrix, ali Robert Johnson.

 

Kakšno sporočilo za Radio Terminal?

Hvala za poslušanje!

 

 

 

Original:

Yazan is musician from Brooklyn with Palestinian origin, who uses his music to describe life situations, relationships with the world and questions of refugees. He will be perfoming in Slovenia for the first time in the intimacy of the Gala Hala garden, mostlywith the music from his latest album Hahaha.

 

You’re coming to Ljubljana for the first time? Are you excited about it?

It will be my first time in Ljubljana! I am very excited, I have heard many good things about the city.

 

Are you on the tour for your latest album, since it was released not so long ago? How is it going?

I have been touring in support of my new album Hahaha for five months now, and it has been a really positive experience. Lots of great shows and I am meeting wonderful new friends at each show.

 

Can you tell me something about your latest album?

It was recorded in Boston, it’s my first full band LP, and my first full album in five years.

 

How do you write music? Lyrics first, music first …? Where do you find your inspiration? 

I try to write each new song in a way I have never written a song before. Sometimes with just a title, sometimes with just a single line, sometimes with a riff. It’s a slow process because each new song is a new challenge for me, but that’s how I try to keep my music fresh to me. My inspiration is everywhere I look, my world is infinitely vast and beautiful.

 

If I’m not mistaken you used to play alone, now you’re playing with a band? What do you like more or maybe why this decision?

I am touring alone now, and will try to play with a band when I can afford it. Relying on musicians is a generally bad idea, so playing with a band is usually a volatile situation. I am hoping to return to Europe next year for a full band tour.

 

What kind of venues do you prefer, festivals or more intimate places?  

I am generally drawn to intimacy, so as long as I can really connect with the audience I am happy. That said, I am ready to play anywhere, from living rooms to stadiums!

 

Standard question, if you could play with anyone, dead or alive, who would that be?

It would be either Jimi Hendrix or Robert Johnson.

 

Any message for Radio Terminal?

Thank you for listening!

 

 

 

Zaslišuje: Ana Medved – Annarch