Radio Terminal V Živo
Zaslišanje: Phoenician Drive

Zaslišanje: Phoenician Drive

Pred nami je naslednji koncert v seriji Level Up v KUD Channel Zero. Tokrat se podajamo na pot eksperimentalnega, psihedeličnega rocka z barvami vzhodnih in južnih kultur. Pred nami sta dva benda Igralom in Phoenician Drive. Z zadnjimi smo se, ko so bili še v Belgiji, tik pred tri tedensko turo, pogovarjali tudi mi!

Pozdravljeni, fantje!
Kako ste kaj?

Na tem, da se odpravimo na tri tedensko turo, noro navdušeni!

Prihajate v Ljubljano prvič?

Večina ja, sam pa sem bil na MENT-u januarja.

Verjetno vsakič dobite enako vprašanje, tako da se že naprej opravičujem, ampak naši poslušalci vas ne poznajo še … kako deluje vaš glasbeni stil? Pravite/pravimo, da ste kombinacija krautrocka, orientala, psihedelije in afriških zvokov. Od kod jemljete ideje za ustvarjanje?

Krademo vse od povsod!

Za sabo imate dva albuma, en od tega je pravzaprav nov. Kakšna je zgodba za njim?

EP je bil prvi poskus nečesa, kar smo ravno začeli raziskovati. Povzel je obliko dveh dolgih komadov, ki ju je definiralo srečanje vzhoda z zahodom in obratno. Kmalu za tem smo začeli pisati veliko več komadov in hkrati koncertirati, tako da je LP zbirka dveh let pisanja in ustvarjanja benda, definitvno veliko bolj raznolik kot EP, ker se radi poigravamo s stili. Radi raziskujemo žanre v karikiranih verzijah le teh in jih preigravamo dokler niso nekaj posebnega, nekaj kar ima naš vonj (npr. po tri tedenski turi nas šest v kombiju). Mislim, da je LP potovanje skozi različne barve, psihedelijo, eksotiko, fandango, chaabi, krautrock, zahodne špagete in ostalo.

Kako to, da je vaš drugi album poimenovan kakor bend. To je ponavadi značilnost prvencev?

Ker nismo imeli boljše ideje.

Kaj lahko pričakujemo na koncertu v Ljubljani?

Preveč strun, moške trebušne plesalce in veliko ljubezni!

Kakšne koncertne place imate raje? Majhne lokalne klube ali večje zunanje koncerte?

Kakršnikoli plac, kjer je dober folk deluje, ampak mislim, da imamo raje manjše klube, kjer so “švicni” ljudje direktno v naših obrazih. Recimo, da smo bolj Metelkovci kot skupina za Kino Šiška.

Standardno vprašanje, če bi lahko koncertirali s komerkoli, živim ali pokojnim, kdo bi to bil?

ZZ Top

Kakšno sporočilo za Radio Terminal?
Hvala za posluh!

 

Original:

Hi there, guys!
Comment ca va?

About to go on a 3 week tour, excited like hell

So, are you coming to Ljubljana for the first time?

Most of us yes, I was at the MENT in January

Probably you get the same question in every interview, so I’m sorry upfront but explain to our listeners how your genre works? You are Krautrock, oriental, african sound, psychedelic band if I’m not mistaken. From where do you take all the ideas for your music?

We stole everything!

You have two albums behind you, one is quite fresh. Any story behind it?

The EP was a first shot at something we were just starting to explore, it took the shape of 2 long tracks, where the idea of east meeting west, west meeting east took form. Then we quickly started writing more songs and touring a lot, and the LP is a collection of 2 years of Phoenician Drive song writing, it is more diverse than the EP, cause we like to play with genres, explore them in a caricatural way for a start and then work the matter until we feel there’s something peculiar about it, something that smells like us (6 in a van, 3 week tour). I guess the LP is a voyage through different colors, psychedelic, exotica, fandango, chaabi, krautrock, western spaghetti, and others.

How come your second album is selfnamed? Usually bands do that in there debut.

Cause we didn’t have any better idea

What can we expect on the concert in Ljubljana?

Too many strings, male belly dancers and a lot of love

What kind of venues do you prefer? Small local venues or bigger outdoor venues?

Any place that has good folks and a decent pa will do, but we have a preference for small nightclubs with sweating people right on our faces. Let’s say we’re more Metelkova guys than Kino Siska guys.

Standard question, if you could play with anyone live, alive or dead, who would that be?

ZZ Top

Any messages for Radio Terminal?

Thank you very much for listening

Zaslišuje: Ana Medved – Annarch