Radio Terminal V Živo
Zaslišanje: Canshaker Pi
,

Zaslišanje: Canshaker Pi

Pred koncertom na Level up seriji; Limun Up, smo se pogovarjali z WIllemom Smitov, pevcem in kitaristom nizozemske indie rock skupine Canshaker Pi!

Prihajate v Slovenijo prvič?

Ja. Nihče od nas še ni bil v Sloveniji in vsi smo vznemirjeni, da vidimo kakšna je. Naš prijatelj Koen Ter Heegde iz Subroutine Records nas je povezal, da lahko igramo pri vas.

Kako pričakujete, da bo na koncert reagirala publika, ki vas ne pozna najbolj?

Nimam pričakovanj. Mogoče jih bom imel, ko bom v klubu … Vedno je bilo zabavno in hkrati strašljivo igrati pred ljudmi, pred katerimi sploh še nisi igral. Ljudje se vedno drugače odzovejo na koncert. Zame je posebno že, če ljudje pridejo in lahko igramo pred njimi.

Maja ste izdali novo plato. Lahko delite z nami, kakšna je bila izkušnja?

Posneli smo nekaj več kot 20 komadov v roku enega leta, na različnih mestih, z različnimi ljudmi. Skoraj leto smo igrali enakekomade in želeli smo napredovati z materialom. Čudno nam bi bilo kar zavreči kup dobrih komadov, zato smo se odločili, da iz njih naredimo plato. Oblikovali smo jih v hitro potekajoč pop rok kolaž in jih imenovali Naughty Naughty Violence, haha. Veliko se dogaja, meni je všeč.

Kaj je zgodba zadaj?

Ni glavnega koncepta ali zgodbe. Samo kup komadov, ki so nam všeč.

Standardno vprašanje, če bi lahko igrali s komerkoli, kdo bi to bil?

Še nikoli nisem dobil takega vprašanja, všeč mi je tak stil vprašanj.
Ali zgodnji Pixies, ali Teenage Cool Kids.

Kakšno sporočilo za Radio Terminal?

Hvala za intervju! Pridite na koncert!

 

 

Original:

Are you coming to Slovenia for the first time?

Yes. None of us have ever been to Slovenia and we’re pretty excited to see what it’s like. Our friend Koen Ter Heegde from Subroutine Records hooked us up with this show.

How are you expecting an unknown audience to accept you?

I don’t have expectations! I might have some when I’m at the club… It’s always fun and scary to play in front of people you’ve never played before. It’s always different how an audience responds to your show. To me it’s already special enough if people show up and we can play our show.

You’ve released album in May. Can you share something about this experience?

We had recorded a little over 20 tracks over the course of a year in several places with several people. We had been playing a bunch of the same songs constantly for over a year and we felt like we wanted to move on material-wise. It felt weird to just throw a large chunk of the songs we were really proud of away, so we decided we should just make a record out of them. We kind of shaped it into a fast-paced pop/rock collage and called it Naughty Naughty Violence, haha. There’s a lot going on and I like it!

What is the story behind it?

There’s no main concept or story. It’s a bunch of songs we liked.

Standard question, if you could play with anyone live (dead or alive), who would that be?

I’ve never had this question in an interview. I like these kinds of questions.
Either early Pixies or Teenage Cool Kids.

Any message for Radio Terminal?

Thanks for interviewing us! Come to our show!

 

Zaslišuje: Ana Medved – Annarch