Radio Terminal V Živo
Ljubljana Art Weekend 2024

Ljubljana Art Weekend 2024

Bližajoči se tretji LJUBLJANA ART WEEKEND med 23. in 26. majem 2024 nastaja pod umetniškim vodstvom ETC., letne revije, ki predstavlja sodobne umetniške prakse od Baltika do Balkana. Tema tretje številke revije, Selling Out oziroma Razprodaja, je neposredno povezana s krovno temo Ljubljana Art Weekend in raziskuje zapleteno vsakdanjost plačanega dela, negotovo zaposlitev, samouresničevanje skozi delo in nenehni boj za preživetje.

V okviru Ljubljana Art Weekend bo ETC. pripravil skupinsko razstavo, ki se bo navezovala na teme, obravnavane v tretji številki revije. Poleg tega bomo družno pripravili vznemirljiv in raznolik program, ki bo vključeval razprave in predavanja, kot so na primer okrogla miza, na kateri bodo predstavljene prakse štirih mednarodnih kuratorjev sodobne umetnosti, ki delujejo v različnih institucionalnih okvirih znotraj umetnostnega sistema, filmska projekcija, štirje kurirani umetniški sprehodi, t. i. art walks, pod vodstvom štirih različnih strokovnjakov, obiski ateljejev, performansi in mnogo drugih dogodkov.

Organizatorji bodo še naprej nadgrajevali ustaljena partnerstva z več kot 25 lokalnimi javnimi zavodi, galerijami, projektnimi prostori in drugimi umetniškimi pobudami, vključenimi v platformo LJUBAW, ki bodo predstavili svoje raznovrstne samostojne programe in pripravili dodatne vsebine, kot so številna odprtja razstav, delavnice in vodeni ogledi.

Kot običajno je tudi tokrat podaljšani vikend v galeriji Ravnikar, ki traja od petka do nedelje, brezplačno dostopen vsak dan med 12.00 in 18.00 uro.