Radio Terminal V Živo
Slišite nas lahko tudi na digitalni frekvenci DAB+

Slišite nas lahko tudi na digitalni frekvenci DAB+

Digitalni radio DAB+ Sloveniji prinaša predvsem možnosti večje ponudbe radijskih programov, ki so do poslušalcev lahko prenašani bolj kvalitetno in brez motenj pri sprejemu. S pomočjo digitalnega radia DAB+ je pestra izbira radijskih programov lahko realnost za večino poseljenega ozemlja RS in ne samo za izbrane dele države, z njim pa je končno lahko zaživela tudi ponudba nišno usmerjenih tematskih radijskih programov.

Z DAB+ si poslušalcem ni več treba zapomniti in iskati frekvence njihovega priljubljenega radijskega programa, saj je iskanje poenostavljeno. Uporabniki lahko na sprejemnikih poimensko izbirajo radijske programe, ki jim želijo prisluhniti. S tem odpadejo tudi težave pri vožnji, ko se analogne FM frekvence z različnimi oddajniki na različnih območjih spreminjajo.