Zaslišanje: Rangleklods

Pred zadnjo Indekš lekcijo v letošnjem letu, ki bo v petek 11. 12. v Kinu Šiška, smo se pogovarjali z danskim elektronskim pop duetom Rangleklods.

V vaši glasbi lahko slišimo podobnosti z glasbo iz 90. Ali ste oboževalci takšne glasbe?
Za naju glasba devetdesetih zelo široka definicija. Takrat je nastalo veliko odličnih stvari, po drugi strani pa tudi veliko sranja. Nekaj za naju najbolj vplivnih glasbenih skupin je nastalo v 90., npr. Portishead, Radiohead in Outkast. Na novem albumu Straitjacket sva zagotovo našla veliko inspiracije v hip hopu in industrialu iz tistega obdobja, recimo Nine Inch Nails.

Se skriva za vajino glasbo kakšen posebem proces pisanja? Delata glasbo skupaj ali samo končata idejo, ki se je porodila enemu od vaju?
Razlikuje se od pesmi do pesmi. A pogosto začnemo pesem samo z improviziranjem in raziskovanjem zvokov in ritmov. Redko skladava na star način s kitaro v roki, večinoma delava s plastenjem, kjer se skladanje, produciranje in miksanje dogajajo istočasno. Nimava recepta za pisanje glasbe, kar po navadi pomeni, da se proces razvleče. Ampak si tudi zmeraj pustiva, da raziskujeva vse kreativne kotičke ideje.

Ali se zgledujete po kakšnih glasbenikih, ki potem vplivajo na vajino pisanje glasbe?
Zelo občudujeva Davida Bowieja in njegovo sposobnost predelovanja sebe kot umetnika in performerja. Obožujeva to, da se nikoli ni stilno omejeval, a je kljub temu preživel ves glasbeni razvoj v tej kameleonski maniri. Trudiva se, da bi bila tako pogumna kot Bowie in verjameva v najino vizijo kombiniranja pop čutnosti z eksperimentalnim pristopom do pisanja glasbe.

Nastopala sta na precej veliki festivalih po Evropi. Kakšne koncertne lokacije imate raje? Klubsko sceno, festivale … ?
Rada imava vse. Ko se zaključi sezona klubske scene, komaj čakava, da se začnejo festivali. Špili v klubih so pogosto taki, kjer te ljudje poznajo in pridejo poslušat samo tebe, zaradi česar se počutiš dobro in varno. Festivali so bolj o tem, kako najti publiko in ko ti uspe, je čarobno.

Je kakšen poseben razlog, da nastopate večino izven Danske?
Našla sva sceno izven Danske že na začetku, mogoče zato, ker se je vse začelo v Berlinu. Veliko igrava tudi na Danskem, ampak je majhna država, zato sva srečna, da nama je uspelo razširiti najino glasbo po Evropi. Verjetno imava mednarodni pristop in zvok.

Letos sta izdala nov album. Ali sta zadovoljna z njim?
Zadovoljna sva, kolikor bi lahko bila. Naredila sva album po svojih najboljših močeh in sva zelo ponosna na Straitjacket.

Kakšno sporočilo za Radio Terminal?
Upava, da se vidimo v Šiški!

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

 

In your music, we might hear some similarities to 90’s music. Are you fans of it?
To us 90’s music is a very broad definition. So much great stuff appeared in this decade – and so much crap as well. Some of our biggest musical influences was formed in the 90’s, like Portishead, Radiohead and Outkast. On Straitjacket we definitely found inspiration in some 90’s hip hop and industrial, like Nine Inch Nails.

Is there any special process behind writing of your music? Are you doing it together or you just finish the idea that one of you came up with?
It varies a lot from song to song. But often we begin a song by playing around, exploring sounds and beats. We rarely compose in the old school guitar chord way, we work more layered where composing, producing and mixing is happening in an intertwined process. We don’t have a recipe for writing a song which often makes it a long and curly process. But we also allow ourselves to really explore the creative corners of each idea.

Do you look up to any musicians that later influence you in writing your music?
We really admire David Bowie for his ability to recreate and reinvent him self as an artist and performer. We love how he’s  never been a genre bound artist but somehow survived music history in this chameleon like manner. We do ourbest to be as courageous as Bowie and really believe in our vision of mixing a pop sensibility with the experimental approach to making music.

You performed on many big festival all around Europe. What kind of music venues do you prefer? Club scene, festivals …?
We love all kinds. When we’re done with the venue season we can’t wait to begin the festivals. The venue and club shows are often the ones where people know you and come to see just you which feels so good and safe. Festivals are more about finding your audience and when it happens it can be magical.

Is there any special reason for you to perform mostly outside of Denmark?
We’ve found a scene outside Denmark from the beginning, maybe also because it started in Berlin. We play a lot in Denmark, but it’s a small country so we’re fortunate to have broadened our audience across Europe. Guess we have an international appeal and sound.

You released a new album this year. Are you satisfied with how it turned out?
We are as satisfied as could be. We did our absolute best and we are very proud of Straitjacket.

Any message for the Radio Terminal audience?
Hope to see you out there!


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.