Zaslišanje: Get Your Gun

”Get your Gun te odpelje v temo, da vidiš svetlobo.”

Pred novo prihajajočo indekš koncertno lekcijo smo zaslišali Andreasa, člana zasedba Get Your Gun. Sprašuje Živa Jalovec, prevaja Ana Medved.

Imate radi vesterne?

A: No, radi imamo dobre filme, tako, da je dober vestern lahko super! En meni najljubših filmov je najbrž No Country For Old Men, ki je sicer bolj modern vestern. Ampak glasbena oprema, ki jo je Ennio Morricone delal za špageti vesterne režiserja Sergia Leona, je vrhunska klasika!

Simon & Andreas (brata): Je imela glasba pomembno mesto v družini, v kateri sta odraščala oz. od kod je prišla želja po igranju in nastopanju?

A: Najin oče je igral v bendu v osemdesetih, ampak v bistvu glasba ni igrala pomembne vloge v najinem otroštvu. Najini starši niso predvajali plošč vsak dan – pravzaprav je bilo doma zmeraj zelo tiho – a se spominjam, da je prišel moj oče, ko sem bil star okoli 12 let, v mojo sobo in me vprašal, če sem kdaj slišal za Led Zeppelin. Nisem, zato mi jih je zavrtel – to je bil prav poseben trenutek! Prav tako je bil on tisti, ki je nekega dne prišel domov z akustično kitaro in rekel: ”To je zate!”, saj je vedel, da sem razmišljal o igranju. Ko sem bil mlajši, sem nekaj let igral klavir, ampak me to nikoli ni pretirano zanimalo. Nekaj je bilo na kitari, kar me je neizmerno privlačilo. Mislim, da me je glasba nagovorila, ker lahko z njo nekaj sporočiš in pripoveduješ zgodbe. Vedno sem imel rad zgodbe in pripovedovanje – v vseh oblikah. Potreba po igranju na odru pa na začetku sploh ni bila prisotna. Mislim, da je bil to samoumeven korak v procesu glasbenika in se mi zdi, da je podobno pri veliko glasbenikih v smislu: ”Okej, hočeš nekaj povedati? Torej se postavi na oder!” To narediš, potem pa se sproti učiš in se znajdeš.

Kakšen je vaš proces ustvarjanja glasbe? Sedite skupaj v studiu, garaži, morda dnevni sobi in improvizirate ali pride vsak s svojo idejo, ki jo skupaj izpilite?

A: Jaz pridem s pesmijo ali idejo in potem jo skupaj nadgradimo. Včasih potrebujem inspiracijo, tako da zaigramo, kar imam v glavi, in je potem lažje, ko nadaljujem s pesmijo oziroma aranžmajem. Ampak, če sem iskren, ko dobim idejo, v glavi vedno zveni veliko bolje. Potrebno je delati na komadu. Ni prav pogosto, da bi popolnoma izoblikovane pesmi priplavale iz podzavesti – včasih se to skoraj zgodi, vendar po večini pisanje vzame čas. Vsak bedak ima lahko dobro idejo – težji del jo je dokončati.

V vaši glasbi se pojavlja neke vrste nordijska melanholija in frustracija. Močan, kot je vaš zvok, ali vas moti primerjava s kakšnim drugim bendom? Morda švedskimi Greenleaf?

A: Primerjave so dobrodošle. S primerjanjem z nečim, kar poznamo interpretiramo in razumemo nove stvari. Uživam v tem, da različni ljudje slišijo različne stvari v naši glasbi. Tudi moji možgani delujejo tako, ko slišim glasbo. A ko pišem, poskušam ne procesirati stvari, ki prihajajo na plano čisto na začetku. Saj veste, pustite jih, da pridejo ven, preden kričite nanje. Benda Greenleaf pa žal ne poznam.

Kakšne koncertne lokacije imate najraje? Klubsko sceno, festivale …?

A: Naučiš se imeti rad vsako situacijo in prednosti, ki jih imajo, saj sprejemanje naredi vse veliko lažje. Mi imamo odlične izkušnje tako z velikimi festivali kot majhnimi intimnimi klubi – in hkrati seveda tudi nekaj slabših izkušenj. A morda imam klubsko sceno nekoliko rajši – bolj ”osebno” je, ne najdem boljše besede. Je pa prav to izziv za igranje na velikih zunanjih odrih; kako zmanjšati razdaljo med publiko in seboj. Izzivi so mi všeč.

Kaj bi si štirinajstletni Andreas mislil o vas?

A: Pojma nimam – morda, da smo ”odrasli”. Nekaj, česar petindvajsetletni jaz še ne bi rekel.

Kakšno sporočilo za poslušalce Radia Terminal?

A: Sporočilo? Nimam zlatega citata, ki bi jih navdihnil, da bi postali modrejši ljudje. Upam pa, da pridete 23. oktobra na koncert v Kino Šiška.

——————————————————————————————————————————————————————————-

“Get Your Gun takes you into the darkness to show you the light.”

Asked by Ziva Jalovec, Answered by Andreas (A), Translated by Ana Medved

Fans of Westerns? 

A: Well, we’re fan of good movies, so a good Western is great! One of my favourite movies has to be No Country For Old Men, which is more of a modern Western. But Ennio Morricone’s scores for Sergio Leone’s old spaghetti western movies are great – classics!

Simon & Andreas (brothers): Was music a big thing in your family/families when you were growing up or where has the need to play and perform arise from?

A: Our father played in a band in the 80’s, but music actually wasn’t a big thing in our childhood. Our parents didn’t put records on every day – it was actually very quiet in our home, but I do remember when my father came in my room when I was 12 or something and asked if I ever heard Led Zeppelin. I hadn’t, so he played it for me – that was a special moment! He was also the one that came home with an acoustic guitar one day and said ”this is for you”, when he found out that I was thinking about playing. I played piano for a couple of years when I was younger, but it didn’t really catch my interest. There was just something about the guitar, that sucked me in.
I think the reason music talked to me, was it’s ability to communicate and tell stories. I always loved storytelling since I was a child – in any form. The need for performing on a stage was definitely not there in the beginning. I think it came as a very natural next-step in my own personal process as a musician, which I guess is the same for many musicians – ”Okay, you think have something to say? Then you should get up on that stage!”.
You just do it, and then you figure it out and refine it along the way.

What’s your process behind writing and making the music? Do you sit together in a studio or garage or living room and jam or do you each come with your materials and then polish it together or …?

A: I come with a song or an idea – and then we take it from there. Sometimes I need us to try out what’s in my head and then it’s easier for me to work further with a song or an arrangement. But the truth is, it always sounds better in your head, when you get an idea. You have to put some work in it. It’s not very often fully shaped songs fly out of your subconsciousness – sometimes it almost does, but most of the time it takes time. Every fool can have a good idea – the hard part is finishing it.

Some kind of nordic melancholy and frustration can be heard in your music. As powerful as your sound is, do you mind comparisons with other bands? Swedish Greenleaf maybe?

A: Comparisons are welcome. That’s how we interpret and understand new things, by comparing it to what we know. I enjoy that different people hear different things in our music. My brain also works like that when I hear music, but when I write, I try not to process the things that come out in the beginning. You know, let it come out of the door, before you scream at it.
I don’t know the band Greenleaf, sorry.

What kind of music venues do you prefer? Club scene, festivals …?

You learn to love every situation and the perks they have, because accepting that, just makes things a lot easier. We had great experiences with both big festivals scenes and small intimate Club scenes – and also less good experiences. But maybe I like Club Scenes a bit more – it just becomes more ”personal”, for lack of a better word. That can be the challenge with big outdoor scenes – how do you minimize the distance between you and the audience, even though there’s several meters between you and them. I like challenges.

What would 14 YO you think of you?

I have no idea – maybe ”grown up”. Something my 25 year old me probably wouldn’t say just yet.

Any message for the Radio Terminal audience?

Message? I don’t have any golden quote, that’ll help them grow wise. But I hope that people will show up the 23th October at Kino Siska!


Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.